©Föreningen P5  MMXIV

Uppdaterad

2018-12-19

VILLKOR

Bilder, filmer och text får nedladdas. Publicering av bilder är endast tillåten med angivande av källaBLI MEDLEM

enklast genom att sätta in 50 kronor på Pg 148397-3.

Du kan också lösa ständigt medlemsskap för 300 kronor.

Ange namn, adress och epostadress på din inbetalning så att vi enkelt kan ge dej information

DOKUMENTERA MINNEN

Skicka gärna in bilder/ minnen och kuriosa som handlar om P5. De blir upplagda här om de uppfyller villkoren i vår ändamålsparagraf.  ANTAL MEDLEMMAR   2016: 267 medlemmar

  2017: 296 medlemmar


Pansarkamrater


Under året så har Föreningen P5 återigen varit aktiv med alla möjliga och omöjliga skruvarepisoder. Vårt deltagande i

olika evenemang har även under 2018 varit ganska stort t ex chefsbyte vid Pbat, Nationaldagen 6 juni, starten av Boden

Fortress Run, starten av Garnmilen och Garnisonens Dag. På skruvarfronten står som vanligt översyn på samtliga fordon men de stora projekten under året har varit (och pågår) renoveringen av Ltgb 938 (byte allt virke på flaket, rostskrapning), översyn av Stabstgb1313 (byte tank och en massa annat fix) och även Strv 103C som vi nu måste lösa ett troligt elfel på så att vagnen skall kunna stå horisontellt igen!

Föreningen har blivit medlem inom SMKR, Sveriges militära kamratföreningars riksförbund, under året. Vi

återkommer med datum för årsmötet som kommer att ske under perioden februari/mars. Information om detta kommer

som vanligt via mail och info på vår hemsida och via facebook. Hemsidan www.foreningenp5.com kommer fortsättningsvis att uppdateras och vi uppmanar även till användning av vår Facebooksida. Dessa används som informationsportal för vår verksamhet. En God Jul och ett Gott Nytt År Önskas alla våra medlemmar!


Anders Möller, ordförande